Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry

VALLAN ASUINSIJAT KESKIAJAN JA UUDEN AJAN ALUN SUOMESSA -TUTKIMUSHANKE

Hämeen Wanhan Linnan Kilta käynnisti 2003 tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on Hämeen linnan monitieteellinen tutkimus ja tutkimustulosten esittely 3D-mallintamisen keinoin. Hankkeessa tutkitaan linnan historiaa, rakennusvaiheita, arkielämää ja luonnonhistoriaa aina keskiajalta 1600-luvulle. Hämeen linnan-tutkimus on osa Turun yliopiston arkeologian oppiaineen dosentin Kari Uotilan johtamaa Vallan asuinsijat keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa- hanketta. Tutkimusryhmään kuuluu arkeologeja, historian tutkijoita, luonnontieteilijöitä ja tietotekniikan tutkijoita. Yhteistyön tavoitteena on yhdistää laajasti eri tieteenalojen tutkimustuloksia innovatiivisella tavalla ja viedä suomalaista ja laajemmin keskiajantutkimusta uudelle monitieteiselle tasolle.

Parhaiten ovat edistyneet hankkeeseen liittyvät luonnontieteelliset tutkimukset. Hämeen linnan puuosista on otettu näytteitä dendrokronologisia analyyseja varten. Samoin on tehty makrofossiilianalyysit linnan kellareista otetuista maanäytteistä. Joensuun yliopiston tutkijat kävivät kevättalvella 2006 kairaamassa maanäytteen Ahvenistonjärven pohjasta siitepölyanalyysia vasten. Kaikkien analyysien alustavat tulokset olivat kannustavia, joten näytteiden ottoa ja niiden tulosten tulkintaa jatketaan.

Tutkimustyön on tähän mennessä mahdollistanut Killan tuki ja Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahaston keväällä 2005 Kari Uotilan tutkimusryhmälle myöntämä apuraha.

Teksti: Anna Maria Vilkuna / Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry
http://www.muuritutkimus.com/info/akatemiahanke.html

Katso sivukartta

Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry, PL 111, 13101 Hämeenlinna :: puh. 040- 776 5262
e-mail: kilta(ät)hameenvanhanlinnankilta.fi :: www.hameenvanhanlinnankilta.fi