Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry

Toimintasuunnitelma 2011

Vuosi 2011 on Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry:n 52. toimintavuosi. Kilta keskittyy sääntöjen mukaisesti Hämeen linnan toiminnan tukemiseen ja linnan historian tunnetuksi tekemiseen. Tätä tehtävää tukevat suosittujen kustavilaisten ja 1800-luvun illallistapahtumien toteuttaminen ja kehittäminen sekä Hämeen linnaan kohdistuvaan tutkimukseen osoitettavat tukistipendit. Toiminnalleen kilta hakee jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita.

Yleistä
Kilta on parin viime vuoden aikana saanut uusia jäseniä, mutta myös vanhoja jäseniä on poistunut. Killan jäsenmäärä on näin pysynyt noin parissa sadassa. Heidän aktivoimisekseen kilta jatkaa jäsenkunnalle suunnattua toimintaa jäsenille kohdistettavalla tiedottamisella sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. Näiden tilaisuuksien tavoitteena on lisätä jäsenten linna-tuntemusta, kertoa killan toiminnasta ja saada lisää aktiivisia toimijoita.

Tutkimustoiminta
Tänä päivänä linnatutkimus on monitieteistä ja laaja-alaiseen yhteistyöhön perustuvaa tutkimusta, joten Kilta tekee yhteistyötä eri tieteenalojen ja tutkimushankkeiden kanssa. Vuoden 2009 lopussa päättyneen Vallan asuinsijat -hankkeen jatkoa selvitetään. Lisäksi pidetään yllä mahdollisuus tehdä yhteistyötä Raaseporin linnan tutkimushankkeen kanssa.

Myyntitoiminta
Matkamuistoesineiden myyntiä kehitetään ja jatketaan etenkin messuilla ja markkinatapahtumissa. Myyntiä pyritään edistämään myös illallistapahtumien yhteydessä. Matkamuistoesineiden myynti linnan ja historiallisen museon museokaupoissa jatkuu. Uusia sopivia artikkeleita etsitään.

Elävöittäjätoiminta
Killan elävöittäjätoiminnan tarkoituksena on tehdä draaman avulla eläväksi historiaa ja tuoda tunnetuksi Hämeen linna ja sen lähiympäristö. Elävöittäjätoiminta on yksi Killan jäsenistön toimintamuoto. Vuodesta 2001 on Killassa ollut elävöittäjäryhmätoimintaa 1700 - luvusta ja vuodesta 2007 alkaen 1800- luvun historiasta.

Elävöittäjätoiminnan kautta tehdään tiivistä yhteistyötä Museoviraston/ Hämeen linnan, Hämeen Linnan ravintolat Oy:n, Hämeenlinnan kaupungin historiallisen museon, Hämeenlinnan Teatterin pukuvuokraamon, Hämeen Matkailun, sekä yksittäisten ammattiesiintyjien kanssa. Elävöittäjäryhmä tuottaa sekä illallisohjelmia että esiintyy erilaisissa markkinointi- ja hyväntekeväisyystilaisuuksissa. Ryhmä haluaa toiminnallaan tukea näin myös Hämeen linnan ja lähiympäristön historiallisten aikakausien näkymistä niin katukuvassa; piknikretkien, tapahtumien ja markkinoiden yhteydessä. Elävöittäjät jatkavat yhteistyötä Aulanko-verkostossa ja toteuttavat vuoden 2010 mukaisesti, nyt toistamiseen Kustaan päivän 6. kesäkuuta teemapiknikin Aulangon maisemissa. Ryhmä tekee edelleen myös hyväntekeväisyysvierailuja vanhainkoteihin sekä muihin hyväntekeväisyyskohteisiin. Hyväntekeväisyysesiintymisissä haetaan myös uusia kohderyhmiä.

Killan elävöittäjät jatkavat tuotteistettujen kustavilaisen ajan teemaillallisohjelmien; Rouva Öhmanin illallis -assembléen, Kuninkaan Maljan sekä Vapaaherran Illallisten tuottamista ja edelleen 1800 - luvun teemaohjelman Tsaarin Kulauksen kehittämistä ja myyntiä. Toimintavuonna 2011 avataan uuden, laajemman koulutusohjelman myötä myös mahdollisuus uusien ohjelmatuotteiden synnylle.

Ryhmän kehittymistä ja uusiutumista ylläpidetään koulutuksen ja tutustumiskäyntien avulla. Yhteistyötä ja virikkeiden vaihtoa jatketaan muiden suomalaisten ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaisten historian harrastajaryhmien kanssa. Toimintavuonna 2011 ryhmä osallistuu Loviisassa heinäkuun 1.viikonloppuna järjestettävään "Kuningas saapuu Loviisaan" 1700 - luvun ajan teematapahtumaan, jonka aiheena vuonna 2011 on käräjät.

Ohjelmatuotteiden kehittämiseksi ja teemaohjelmamyynnin ylläpitämiseksi on edellisen kerran Killalla ollut laajempi koulutusohjelma keväällä 2007, jolloin tuotettiin uusi 1800 -luvun ohjelmatuote Tsaarin Kulaus. Kilta tuottaa uuden, laajemman koulutusohjelman toimintavuonna 2011. Koulutusohjelma sidotaan mahdollisuuksien mukaan Killan muuhun toimintavuoden ohjelmaan, siten että retkiä ja luentoja toteutetaan sekä yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisesti että koulutusteemallisesti elävöittäjiä hyödyntäen.

Uusien elävöittäjien ja jo olemassa olevien elävöittäjäharrastajien kouluttamista edistetään mm. historian tuntemuksella sekä esiintymistaidoissa kuten historiallisten laulujen että tanssien kouluttamisella sekä roolin mukaisen rekvisiitan, esiintymisehostuksen ja puvustuksen tietoudessa.

Koulutusohjelman sisällössä käytetään jo olemassa olevia yhteistyökumppaneita ja haetaan myös uusia yhteistoimijoita. Koulutusohjelma on osittain maksullinen, siten että esimerkiksi koulutusretkistä ja kurssimateriaaleista peritään maksu, jonka elävöittäjät voivat laskuttaa takaisin Killalta illallisohjelmaesiintymisiensä kautta.

Seminaarit, yleisöluennot ja retket
Hämeen kesäyliopiston kanssa järjestetään yhteistyössä Häme-seminaari elokuussa 2011. Kilta organisoi yleisöluennot kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Luentojen aiheet valitaan Hämeen linnan ja sen ympäristön historiasta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös muita yleisöluentoja.

Jäsenille järjestetään kevätretki, kohde selviää myöhemmin. Jäsenille järjestetään opastettuja vierailuja kaupungin museoiden näyttelyihin.

Hämeen Jaarli
Vuoden 2011 aikana voidaan valita Hämeen Jaarli tai Hämeen Hirdi.

Lahjoitukset ja apurahat
Kilta julkistaa vuonna 2011 haettavaksi kaksi apurahaa Hämeen linnan historiaa tukemiseksi. Apurahat on tarkoitettu joko pro gradu - tai väitöskirjatyön tekijöille. Näin Kilta pyrkii tukemaan uusia, Hämeen linnaan liittyviä tutkimusavauksia.

Lukuvuoden 2010-2011 ylioppilaskirjoituksissa parhaiten historian ainereaalin kysymyksiin vastanneelle abiturientille jaetaan stipendi. Stipendin saaja päätetään yhteistyössä Kanta-Hämeen historian opettajien yhdistyksen kanssa. Varaudutaan tukemaan Hämeen linnaa koskevaa tieteellistä tutkimusta.

Lisäksi varaudutaan lahjoituksiin Museovirasto/Hämeen linnan mahdollisesti tarvitsemaa esineistöä varten. Kilta pyrkii myös jatkamaan vuonna 2010 aloitettua hämeenlinnalaisten koululaisten kustantamista linnaan.

Tiedottaminen
Killan tiedottaminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Tiedotuksen keinoin lisätään ja tuetaan Killan tapahtumien tunnettuutta sekä annetaan oikea ja luotettava kuva Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry:n toiminnasta.

Ilmoitukset killan tilaisuuksista julkaistaan Hämeen Sanomien seuratoimintapalstalla. Tilaisuuksista informoidaan lehdistöä ja radiota. Jäsenistölle tiedotetaan killan toiminnasta ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä ja killan www-sivuilla (www.hameenvanhanlinnankilta.fi).

 

Katso sivukartta

Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry, PL 111, 13101 Hämeenlinna :: puh. 040- 776 5262
e-mail: kilta(ät)hameenvanhanlinnankilta.fi :: www.hameenvanhanlinnankilta.fi