Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry

Toimintasuunnitelma 2010

Vuosi 2010 on Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry:n 51. toimintavuosi. Kilta keskittyy sääntöjen mukaisesti Hämeen linnan toiminnan tukemiseen ja linnan historian tunnetuksi tekemiseen. Tätä tehtävää tukevat suosittujen kustavilaisten ja 1800-luvun illallistapahtumien toteuttaminen ja kehittäminen sekä Hämeen linnaan kohdistuvaan tutkimukseen osoitettavat tukistipendit. Toiminnalleen kilta hakee jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita.

Yleistä
Kilta on parin viime vuoden aikana saanut runsaasti uusia jäseniä. Heidän aktivoimisekseen kilta jatkaa jäsenkunnalle suunnattua toimintaa jäsenille kohdistettavalla tiedottamisella sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. Näiden tilaisuuksien tavoitteena on lisätä jäsenten linna-tuntemusta, kertoa killan toiminnasta ja saada lisää aktiivisia toimijoita.

Hämeen linna-tutkimuksen tukeminen
Viime vuosina Kilta on ollut yksi Vallan asuinsijat -hankkeen merkittävimpiä tukijoita. Monitieteellisen Vallan asuinsijat -hankkeen tähänastiset tulokset julkaistiin Killan 50-vuotisjuhlan yhteydessä Arx Tavastica 13 -julkaisussa. Tulokset ja laajemminkin koko Vallan asuinsijat -hankkeen toteutustapa osoittavat, että nykyajan linnatutkimus on monitieteistä ja laaja-alaiseen yhteistyöhön perustuvaa tutkimusta. Vallan asuinsijat -hankkeen mahdollista jatkoa Killan osalta selvitetään. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä Raaseporin linnan historiaa tutkivan Kaikkien aikojen Raasepori -hankkeen kanssa.

Kilta julkistaa vuonna 2010 haettavaksi kaksi 2000 euron apurahaa Hämeen linnan historiaa koskevan historian tukemiseksi. Apurahat on tarkoitettu joko pro gradu - tai väitöskirjatyön tekijöille. Näin Kilta pyrkii tukemaan uusia, Hämeen linnaan liittyviä tutkimusavauksia.

Myyntitoiminta
Matkamuistoesineiden myyntiä kehitetään ja jatketaan etenkin messuilla ja markkinatapahtumissa. Linnan alueella pyritään osallistumaan keskiaikamarkkinoille elokuussa. Myyntiä pyritään edistämään myös illallistapahtumien yhteydessä. Matkamuistoesineiden myynti linnan ja historiallisen museon museokaupoissa jatkuu. Uusia sopivia artikkeleita etsitään ja varastoa täydennetään.

Elävöittäjätoiminta ja illallismyynti
Killan elävöittäjätoiminnan tarkoituksena on tehdä draaman avulla eläväksi historiaa ja tuoda tunnetuksi Hämeen linna ja sen lähiympäristö. Elävöittäjätoiminta on yksi Killan jäsenistön toimintamuoto. Vuodesta 2001 on Killassa ollut elävöittäjäryhmätoimintaa 1700 - luvusta ja vuodesta 2007 alkaen 1800- luvun historiasta.

Elävöittäjätoiminnan kautta tehdään tiivistä yhteistyötä Museoviraston/ Hämeen linnan, Hämeen Linnan ravintolat Oy:n, Hämeenlinnan kaupungin historiallisen museon, Hämeenlinnan Kaupunginteatterin pukuvuokraamon, Hämeen Matkailun, sekä yksittäisten ammattiesiintyjien kanssa. Elävöittäjäryhmä tuottaa sekä illallisohjelmia, että esiintyy erilaisissa markkinointi- ja hyväntekeväisyystilaisuuksissa. Ryhmä haluaa toiminnallaan tukea näin myös Hämeen linnan ja lähiympäristön historiallisten aikakausien näkymistä niin katukuvassa; piknikretkien, tapahtumien ja markkinoiden yhteydessä, kuin vierailemalla esimerkiksi vanhainkodeissa ja muissa hyväntekeväisyyskohteissa.

Killan elävöittäjät jatkavat tuotteistettujen kustavilaisen ajan teemaillallisohjelmien; Rouva Öhmanin illallis- assembléen, Kuninkaan Maljan sekä Vapaaherran Illallisten tuottamista ja edelleen 1800 - luvun teemaohjelman Tsaarin Kulauksen kehittämistä ja myyntiä.

Ryhmän kehittymistä ja uusiutumista ylläpidetään koulutuksen ja tutustumiskäyntien avulla. Yhteistyötä ja virikkeiden vaihtoa jatketaan muiden suomalaisten ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaisten historian harrastajaryhmien kanssa. Ohjelmatuotteiden kehittämiseksi ja teemaohjelmamyynnin ylläpitämiseksi jatketaan uusien elävöittäjien ja tätä kautta uusien elävöittäjäharrastajien kouluttamista esiintymistaidoissa ja historian tietämyksessä.

Seminaarit, yleisöluennot ja retket
Hämeen kesäyliopiston kanssa järjestetään yhteistyössä Häme-seminaari. Kilta organisoi yleisöluennot kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Luentojen aiheet valitaan Hämeen linnan ja sen ympäristön historiasta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös muita yleisöluentoja. Killan jäsenille järjestään retket keväällä ja syksyllä.

Hämeen Jaarli ja Hämeen Hirdi
Vuoden 2010 aikana voidaan valita Hämeen Jaarli tai Hämeen Hirdi.

Lahjoitukset ja apurahat
Lukuvuoden 2010-2011 ylioppilaskirjoituksissa parhaiten historian ainereaalin kysymyksiin vastanneelle abiturientille jaetaan 150 euron stipendi. Stipendin saaja päätetään yhteistyössä Kanta-Hämeen historian opettajien yhdistyksen kanssa. Varaudutaan tukemaan Hämeen linnaa koskevaa tieteellistä tutkimusta. Lisäksi varaudutaan lahjoituksiin Museovirasto/Hämeen linnan mahdollisesti tarvitsemaa esineistöä varten.

Tiedottaminen
Killan tiedottaminen on tavoitteellisesta ja suunnitelmallista. Tiedotuksen keinoin lisätään ja tuetaan Killan tapahtumien tunnettuutta sekä annetaan oikea ja luotettava kuva Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry:n toiminnasta.

Ilmoitukset killan tilaisuuksista julkaistaan Hämeen Sanomien seuratoimintapalstalla. Tilaisuuksista informoidaan lehdistöä ja radiota. Jäsenistölle tiedotetaan killan toiminnasta ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä sekä killan omilla www-sivuilla (www.hameenvanhanlinnankilta.fi).

 

Katso sivukartta

Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry, PL 111, 13101 Hämeenlinna :: puh. 040- 776 5262
e-mail: kilta(ät)hameenvanhanlinnankilta.fi :: www.hameenvanhanlinnankilta.fi