Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry

Toimintasuunnitelma 2009

Vuosi 2009 on Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry:n 50. toimintavuosi. Kilta keskittyy paitsi sääntöjen mukaisesti Hämeen linnan toiminnan tukemiseen ja linnan historian tunnetuksi tekemiseen niin myös juhlavuoden viettoon ja toimintaan. Tätä tehtävää tukevat suosittujen kustavilaisten ja 1800-luvun illallistapahtumien toteuttaminen ja kehittäminen sekä Hämeen linnaan kohdistuvaan tutkimukseen osoitettavat tukistipendit. Killan aloittama multimediaprojekti jatkuu edelleen vuonna 2009. Toiminnalleen kilta hakee jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita.

Yleistä
Kilta on parin viime vuoden aikana saanut runsaasti uusia jäseniä. Heidän aktivoimisekseen kilta jatkaa jäsenkunnalle suunnattua toimintaa jäsenille kohdistettavalla tiedottamisella sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia. Näiden tilaisuuksien tavoitteena on lisätä jäsenten linna-tuntemusta, kertoa killan toiminnasta ja saada lisää aktiivisia toimijoita.

Kllan 50. toimintavuosi
Juhlavuoden valmistamista varten Killassa hallituksen nimeämä toimikunta, joka suunnittelee ja organisoi juhlavuoden toimintaa. Killan hallitus nimeää tämän lisäksi toimijahenkilöitä juhlavuoden toteuttamiseksi. Yleisen toimintasuunnitelman liitteenä on suunnitelma juhlavuoden ohjelmasta

Vallan asuinsijat -tutkimushanke
Kilta on edelleen mukana dosentti Kari Uotilan (Turun yliopisto arkeologian oppiaine) johtamassa Vallan asuinsijat - tutkimushankkeessa rahoittamassa hankkeen Hämeen linnaan kohdistuvia tutkimuksia. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään Hämeen linnan historiaa esittävissä 3D mallinnuskuvissa ja lisäksi tuloksia tullaan julkaisemaan kirjallisesti. Vallan asuinsijat -hankkeen tähänastiset tulokset kootaan Arx Tavastica 13-julkaisuksi. Arx Tavastica on perinteikäs, tieteelliset kriteerit täyttävä julkaisusarja, joka esittelee Hämeenlinnaa ja sen ympäristöä käsittelevien tutkimusten viimeisimpiä tuloksia. Sarjan julkaisusta vastaava Hämeenlinna-Seura ry, jonka kanssa on sovittu Arx Tavastica 13:n sisällön koostuvat Vallan asuinsijat -tutkimushankkeen tuloksista.

Arx Tavastica julkaistaan elokuussa 2009 Hämeen linnassa kokoontuvan Castella Maris Baltici konferenssin yhteydessä. Arx Tavastica -julkaisun laajuus tulee olemaan noin 160 sivua. Jokaiseen artikkeliin sisältyyenglanninkielinen lyhennelmä. Julkaisun rungon muodostavat seuraavat artikkelit:
- dosentti Terttu Lempiäinen Turun yliopisto biodiversiteetin laitos - Hämeen linnan alueelta tehtyjen kasvijäännetutkimukset tulokset
- dosentti Heikki Simola ja FT Elisabeth Grönlund Joensuun yliopisto - Hämeen linnan ympäristön historiaa lähijärvien sedimenteistä tehtyjen analyysien perusteella
- dosentti Kari Uotila Turun yliopisto arkeologia ja arkeologi, FM Päivi Luppi - Uusimmat näkemykset Hämeen linnan rakennushistoriasta
- dosentti Anna-Maria Vilkuna Jyväskylän yliopisto historia - Luonnontieteellisten tutkimusten tulokset verrattuna historiallisten lähteiden antiin
- FL Pentti Zetterberg Joensuun yliopisto dendrokronologian laboratorio - Dendrokronologiset tulokset Hämeen linnan rakennushistorian ajoituksessa ja alueen ilmastomuutosten kuvaajina

Myyntitoiminta
Matkamuistoesineiden myyntiä kehitetään ja jatketaan etenkin messuilla ja markkinatapahtumissa. Linnan alueella pyritään osallistumaan Pääsiäismarkkinoille, keskiaikamarkkinoille elokuussa ja Tuomaan markkinoille joulukuussa. Myyntiä pyritään edistämään myös illallistapahtumien yhteydessä. Matkamuistoesineiden myynti linnan ja historiallisen museon museokaupoissa jatkuu. Uusia sopivia artikkeleita etsitään.

Elävöittäjätoiminta
Killan elävöittäjätoiminnan tarkoituksena on tehdä draaman avulla eläväksi historiaa ja tuoda tunnetuksi Hämeen linna ja sen lähiympäristö. Elävöittäjätoiminta on yksi Killan jäsenistön toimintamuoto. Vuodesta 2001 on Killassa ollut elävöittäjäryhmätoimintaa 1700 - luvusta ja vuodesta 2007 alkaen 1800- luvun historiasta. Elävöittäjätoiminnan kautta tehdään tiivistä yhteistyötä Museoviraston/ Hämeen linnan, Hämeen Linnan ravintolat Oy:n, Hämeenlinnan kaupungin historiallisen museon, Hämeenlinnan Kaupunginteatterin pukuvuokraamon, Hämeen Matkailun, sekä yksittäisten ammattiesiintyjien kanssa. Elävöittäjäryhmä tuottaa sekä illallisohjelmia, että esiintyy erilaisissa markkinointi- ja hyväntekeväisyystilaisuuksissa. Ryhmä haluaa toiminnallaan tukea näin myös Hämeen linnan ja lähiympäristön historiallisten aikakausien näkymistä niin katukuvassa; piknikretkien, tapahtumien ja markkinoiden yhteydessä, kuin vierailemalla esimerkiksi vanhainkodeissa ja muissa hyväntekeväisyyskohteissa.

Illallisohjelmamyynti
Killan elävöittäjät jatkavat tuotteistettujen kustavilaisen ajan teemaillallisohjelmien; Rouva Öhmanin illallis- assembléen, Kuninkaan Maljan sekä Vapaaherran Illallisten tuottamista ja edelleen 1800 - luvun teemaohjelman Tsaarin Kulauksen kehittämistä ja myyntiä. Hämeen linnalle arvioidaan tuotettavan yksityisten ja yritys- ja yhteisöjen illallistilaisuuksiin noin 15 kpl ohjelmallista iltaa sekä 6 ohjelmanumerollista illallisesiintymistä. Myös Hämeen linnan ulkopuolella tapahtuvaa tilausmyyntiä harrastetaan resurssien mukaan.

Elävöittäjäkoulutus
Elävöittäjät jatkavat toimintaansa Killan harrastajaryhmänä, jonka toiminnan tuloksena syntyvät teemaillallistuotteet. Ryhmän kehittymistä ja uusiutumista ylläpidetään koulutuksen ja tutustumiskäyntien avulla. Yhteistyötä ja virikkeiden vaihtoa jatketaan muiden suomalaisten ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaisten historian harrastajaryhmien kanssa. Ohjelmatuotteiden kehittämiseksi ja teemaohjelmamyynnin ylläpitämiseksi jatketaan uusien elävöittäjien ja tätä kautta uusien elävöittäjäharrastajien kouluttamista esiintymistaidoissa ja historian tietämyksessä. Kansainvälisten asiakasryhmien palvelemiseksi elävöittäjät perehtyvät myös englanninkieliseen, historian ajankuvaa myötäilevään ilmaisuun.

Elävöittäjät ja Killan juhlavuosi 2009
Toimintavuonna 2008 kuvatuista mainoskuvista tuotetaan valokuvanäyttely Hämeenlinnan pääkirjastoon alkuvuodesta yhdessä valokuvaaja Elisa Putin kanssa. Kuvista tuotetaan myös Killan juhlavuoden kunniaksi mainospostikortteja ja elävöittäjien markkinointiin nk. fanikortteja. Hämeenlinnan pääkirjaston kanssa tehdään yhteistyötä juhlavuoden aikana myös mm. lapsien ja perheiden teemapajojen muodossa sekä kirjaston yleisissä teemapäivissä esiintymällä ja tuomalla tunnetuksi Killan ja elävöittäjäryhmän toimintaa.

Marraskuussa järjestettävään Killan 50-vuotisjäseniltaan elävöittäjät valmistavat eri aikakausien musiikki- ja runoesityksistä Salonki-illan (työnimi). Killan 50-vuotisillan jälkeen ohjelmisto on käytettävissä teemaohjelmatuotannossa. Salonki-illan toteuttamiseksi Killan elävöittäjät kouluttautuvat runon lausunnassa sekä historiallisten musiikkikappaleiden laulamiseen. Yhteistyötä tehdään halukkaiden tahojen kanssa, esimerkiksi kuorojen ja runon lausujien kanssa.

Seminaarit, yleisöluennot ja retket
Hämeen kesäyliopiston kanssa järjestetään yhteistyössä Häme-seminaari. Kilta organisoi yleisöluennot kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Luentojen aiheet valitaan Hämeen linnan ja sen ympäristön historiasta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös muita yleisöluentoja.

Touko-kesäkuussa järjestetään juhlavuoden kunniaksi ulkomaille suuntautuva retki, joko Baltiaan tai Ruotsiin. Retken aikana tutustutaan historiallisiin kohteisiin, mm. linnoihin.

Mahdollinen toinen retki järjestetään esim. Vesilahdelle Laukon kartanoon, joka avattiin ryhmille syksyllä 2008.

Hämeen Jaarli
Vuoden 2009 aikana voidaan valita Hämeen Jaarli. Killan juhlavuoden kunniaksi suunnitellaan ja jaetaan Hämeen Jaarli- tunnustuspalkinnon rinnalla myös uusi ryhmätunnustuspalkinto. Palkinnon suunnittelusta vastaa Killan hallitus.

Lahjoitukset ja apurahat
Lukuvuoden 2008-2009 ylioppilaskirjoituksissa parhaiten historian ainereaalin kysymyksiin vastanneelle abiturientille jaetaan 100 euron apuraha. Apurahan saaja päätetään yhteistyössä Kanta-Hämeen historian opettajien yhdistyksen kanssa. Varaudutaan tukemaan Hämeen linnaa koskevaa tieteellistä tutkimusta. Lisäksi varaudutaan lahjoituksiin Museovirasto/Hämeen linnan mahdollisesti tarvitsemaa esineistöä varten.

Tiedottaminen
Killan tiedottaminen on tavoitteellisesta ja suunnitelmallista. Tiedotuksen keinoin lisätään ja tuetaan Killan tapahtumien tunnettuutta sekä annetaan oikea ja luotettava kuva Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry:n toiminnasta.

Ilmoitukset killan tilaisuuksista julkaistaan Hämeen Sanomien seuratoimintapalstalla. Tilaisuuksista informoidaan lehdistöä ja radiota. Jäsenistölle tiedotetaan killan toiminnasta ja tulevista tapahtumista jäsenkirjeillä sekä killan omilla www-sivuilla (www.hameenvanhanlinnankilta.fi).
 

Katso sivukartta

Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry, PL 111, 13101 Hämeenlinna :: puh. 040- 776 5262
e-mail: kilta(ät)hameenvanhanlinnankilta.fi :: www.hameenvanhanlinnankilta.fi