Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry

Toimintakertomus 2010

Vuosi 2010 oli Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry:n 51. toimintavuosi.

HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA KOKOUKSET
Killan hallitukseen, joka kokoontui vuoden aikana 8 kertaa, kuuluivat:
Marketta Hulkko-Lassila puheenjohtaja, stipendivastaava
Sari Mustajärvi varapuheenjohtaja
Riikka Helenius jäsenrekisteri, tiedottaja
Suoma Hemilä myyntiesinevastaava
Kristiina Ahlgrén elävöittäjätoiminta
Liisa Koskelainen hankkeet, myyntiesineet
Anna-Maria Vilkuna luennot ja tieteelliset hankkeet
Seppo Saarinen sihteeri
Raika Laine
Harri Perikö
Marja Uotinen retkivastaava, postilokero

Killan sihteerinä on toiminut Seppo Saarinen. Killan taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä on toiminut Päivi Määttänen. Pirkko-Leena Koponen on järjestänyt killan retkiä yhdessä Marja Uotisen kanssa. Tilintarkastajina ovat toimineet Ari Pakari ja Tove Nuoritalo Varatilintarkastajia ovat olleet Kaisa Koski ja Tuula Hockman. Yhdistyksessä oli vuoden päättyessä 184 jäsentä. Heistä oli kunniajäseniä 3 ja kantajäseniä 7. Killan jäsenmaksu on 10 euroa.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.4.2010 Hämeen linnan Kruununleipomossa. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2009 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Kokouksen jälkeinen luento peruuntui, koska luennoitsija ei päässyt paikalle Islannin tulivuoren purkauksen takia. Sääntömääräinen syyskokous oli 25.11.2010 linnan luentosalissa. Kokouksessa valittiin Killan hallitus ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodeksi 2011. FT Hannele Klementtilä luennoi keskiajan pyöveleistä. Killan standaarin saivat Suoma Hemilä ja Päivi Määttänen. Syyskokouksessa puheenjohtajaksi vuodeksi 2010 valittiin Marketta Hulkko-Lassila ja varapuheenjohtajaksi Sari Mustajärvi. Erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle valittiin Suoma Hemilä, Liisa Koskelainen ja Pirkko-Leena Koponen. Harri Perkiö erosi hallituksesta työkiireisiinsä vedoten ja hänen tilalleen valittiin Terhi Mikkola.

TOIMINTA VUONNA 2010
Elävöittäjätoiminta
Killan elävöittäjätoiminnan tarkoituksena on yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisesti tuoda tunnetuksi ja arvostetuksi Hämeen linnan sekä sen lähiympäristön historiaa draaman ja historiaan sijoittuvien elävöitysroolihahmojen avulla. Killalla on ollut vuodesta 2001 alkaen 1700-luvun ja 2007 vuodesta 1800-luvun aikakauden elävöittäjäryhmätoimintaa. Toimintaa vetää Killan hallituksen jäsen Kristiina Ahlgrén. Elävöittäjätoiminta on myös vuonna 2010 ollut aktiivista ja sen kautta tehtiin yhteistyötä Museoviraston/Hämeen linnan, Hämeen Linnan ravintolat Oy:n, Hämeenlinnan kaupungin historiallisen museon, Hämeenlinnan Kaupunginteatterin pukuvuokraamon, Hämeen Matkailun sekä yksittäisten ammattiesiintyjien kanssa.

Elävöittäjien 10. toimintavuosi toi mukanaan myös joitakin uusia elävöittäjiä ja erityisen mieluisina ja ryhmää näyttävästi esiintuovina koettiin koulutusmatkat ja - tapahtumaosallistumiset. Roolivaatteiden ja -asusteiden sekä erilaisten esiintymistarvikkeiden hankinta, valmistus ja huolto oli edelleen jokaisen elävöittäjäesiintyjän omasta aktiivisuudesta ja vastuusta kiinni. Jo mukana olleet ryhmäläiset opastivat ja avustivat valmistuksessa uusia mukaan tulleita, jonka lisäksi hyödynnettiin myös Hämeenlinnan kaupunginteatterin pukuvuokraamoa.

Yhteistyötä ja virikkeiden vaihtoa muiden suomalaisten ja myös ulkomaisten historian harrastajaryhmien kanssa oli vuoden 2010 teemavuoden, Augustin Ehrensvärdin syntymän 300-vuotisjuhlan kunniaksi mm. Les Lumières- valistusajan kulttuurifestivaalissa 14. -20.6.2010 sekä ”Kuningas saapuu Loviisaan” 1700-luvun historiatapahtumassa 03.-04.07.2010. Les Lumières- tapahtumaan elävöittäjät osallistuivat yksittäisiin luentoihin ja konsertteihin sekä yhdessä ryhmänä 1700-luvun sekä 1800-luvun ajan asuin pukeutuneena 19.6.2010 valistusajan oopperapiknikkiin ja -tanssiaisiin. Loviisan viikonlopun teemana oli Augustin Ehrensvärdin linnoituksen rakentamistyöt ja elävöittäjäryhmä oli mukana opastamassa tilaisuuteen tulijoita sekä esiintymässä. Ryhmä majoittui ja ”eli” viikonlopun ajan rooleissaan 1800- luvun ajan miljöössä Ulrikan Hovissa sekä kouluttautui näin samalla ajan tapoihin ja elämään.

Elävöittäjien tilausillallistoiminnassa kiinnostusta herättäneet 1700-luvulla suositut pelit Cuccu-korttipeli ja toimintavuonna 2010 Killan toimintaan uutena tulleen Biribi-lautapeliä tehtiin tunnetummaksi yleisölle avoimena luentotilaisuutena Hämeen linnan Kruununleipomossa 9.10.2010. Tilaisuudessa luennoi intendentti Jouni Kuurne.

Killan ja elävöittäjien toimintaa tehtiin tunnetuiksi myös hyväntekeväisyysesiintymisillä, joita toimintavuonna olivat mm. Kustaan nimipäivän piknikki 6. kesäkuuta Aulangon Näkötornilla sekä vierailu palvelutalolla, Keinukammarilla 5. lokakuuta osana paikallisten kulttuuritoimijoiden yhteistyötä valtakunnallisella Vanhustenviikolla. Elävöittäjät esiintyivät toimintavuonna myös yksin ja pieninä ryhminä muissakin hyväntekeväisyys- ja markkinointiesiintymisiä mm. kouluissa ja tapahtumissa.

Killan pikkujouluissa 7.12.2010 elävöittäjäjäsenet valitsivat ja nimesivät Vuoden 2010 Elävöittäjäksi pitkäaikaisesti ja kunniakkaasti ryhmässä esiintyneen Riikka Heleniuksen.

Elävöittäjäryhmä tuotti Hämeen linnalla tilauksesta illallisohjelmia toimintavuonna 17 kappaletta: Rouva Öhmanin illallisassemblée 5 kpl, Kuninkaan Maljaa 2 kpl, Tsaarin Kulaus 2 kpl ja ohjelmanumeroihin perustuvia esiintymisiä 8 kpl, joita yksi oli yksityishenkilön syntymäpäiväjuhla, josta Kiltaa huomioitiin kannatusmaksulla sekä sovitettu kustavilainen ohjelmakokonaisuus Valtakunnallisilla Opaspäivien illallisella 17.4.2010.

Häme seminaari
Häme-seminaari järjestettiin elokuussa 2010 yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Kyseessä oli juhlavuosi, sillä Häme-seminaari pidettiin 20. kerran. Yhteistyössä Killan kanssa seminaari on järjestetty jo 10 kertaa. Vuoden 2010 teemana oli 1500-luku muutosten vuosisatana. Osanottajia seminaarissa oli noin 40 henkeä.

Linna-tutkimuksen tukeminen
Vallan asuinsijat -hankkeen loppuun saattaminen ja Arx Tavastica -teoksen julkaisu vuonna 2009 olivat Killalle suuri saavutus. Tutkimusrintamalla vedettiinkin vuonna 2010 niin sanotusti henkeä seuraamalla suomalaisen linnatutkimuksen toimia ja tuloksia. Lisäksi Kilta on halunnut olla tukemassa Hämeen linnaan liittyviä tutkimusavauksia. Killan hallitus on sopinut jaettavaksi kaksi 2000 euron apurahaa Hämeen linnan historiaa käsittelevän tutkimuksen tukemiseksi. Apurahat on tarkoitettu joko pro gradu - tai väitöskirjatyön tekijöille.

Muu toiminta
Killan kevätretki suuntautui 22.5.2010 Vesilahdelle. Opas Satu Karvinen tuli mukaan ja kertoi Klaus Kurjen tien varrella olevista paikoista ja niiden tarinoista. Ensimmäinen pysähtymispaikka oli Savipaja Samotti, jossa aluksi nautittiin kahvit. Sitten tutustuttiin paikan toimintaan ja kierreltiin sadunomaisessa Savipihassa. Sitten ajeltiin Suomelan ja Narvan kylien kautta Laukon kartanoon. Kartanon pihalla FT Liisa Lagerstam kertoi Laukon historiasta. Sisällä kierrettiin hänen johdollaan katsomassa kartanon taide- ja antiikkikokoelmia ja arkeologista näyttelyä sekä kuultiin esitelmä. Kiltalaiset tutustuvat myös Vesilahden kirkkoon, jossa ohjat otti kirkkoherra Harri Henttinen, joka kertoi kirkosta ja sen historiasta ja piti hartaushetken. Retken suunnittelivat ja hoitivat Marja Uotinen ja Pirkko-Leena Koponen. Mukana on 34 henkilöä. Syysretki peruuntui.

Muutama kiltalainen, kuusi henkilöä, osallistui killan kustantamaan opastukseen linnassa sekä linnan näyttelyissä Ajaton aarre ja Suomettunut Suomi 9.10.2010

Kilta tarjosi jäsenilleen pikkujoulutilaisuuden Hämeen linnan linnantuvassa 7.12.2010, johon esiintyjäksi saatiin valokuvaaja- taikuri Esko Tuovinen. Hän on ollut mukana elävöittäjätoiminnassa ja temppujen lomassa hän kertoi kokemuksistaan ryhmässä.

Kilta on jatkanut valmistuttamiensa tuotteiden myyntiä omissa tilaisuuksissaan, Hämeen linnan ja Hämeenlinnan museon museokaupoissa sekä Keskiaikamarkkinoilla.

Apurahat, stipendit ja lahjoitukset

Kilta myönsi apurahan Hämeen linnalle käytettäväksi Hämeenlinnan koulujen 6.-luokkalaisten pääsymaksuihin linnaan. Kaupungin paras historian ainereaalin ylioppilaskokeen kirjoittanut Lammin lukion ylioppilas Joona Vilppula sai 100 euron stipendin. Kilta myönsi myös FT Elisabeth Grönlundille pienen stipendin.

Tiedottaminen
Killan toiminnasta kertovia juttuja julkaistiin Hämeen Sanomissa, Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa ja Janakkalan Sanomissa. Myös paikalliset radiokanavat, Radio Häme ja Iskelmä Janne huomioivat yhdistyksen toiminnan. Erityisesti kiinnostusta herätti FT Hannele Klemettilän luento keskiajan pyöveleistä, Kustaan päivä piknik Aulangolla 6.6. ja Biribi-uhkapelitilaisuus linnassa 9.10. Kevätkokouksen yhteyteen suunniteltu luennon peruuntumisesta uutisoitiin Radio Hämeessä, Iskelmä Jannessa ja Hämeen Sanomissa. Elävöittäjätoiminta oli esillä myös valtakunnallisen oppaiden koulutuspäivien yhteydessä julkaistussa lehdessä huhtikuussa 2010.

Vuoden aikana lähetettiin kaksi jäsenkirjettä. Killan tilaisuuksista ilmoitettiin Hämeen Sanomien seuratoimintapalstalla ja www-sivut (www.hameenvanhanlinnankilta.fi) pidettiin ajan tasalla yhdistyksen tapahtumista. Loppuvuodesta 2010 Killalle painatettiin uusi esite. Esitteen suunnitteli mainostoimisto KaaDesign.
 

Katso sivukartta

Hämeen Wanhan Linnan Kilta ry, PL 111, 13101 Hämeenlinna :: puh. 040- 776 5262
e-mail: kilta(ät)hameenvanhanlinnankilta.fi :: www.hameenvanhanlinnankilta.fi